ข้อมูลจากรายงานประจำปี Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2021 ที่จัดทำโดย International Renewable Energy Agency (IRENA) เปิดเผยว่าใน พ.ศ. 2563 มีการจ้างงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด 12 ล้านตำแหน่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 5 แสนตำแหน่ง เพราะทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น 

โดยเฉพาะในบราซิล อินเดีย สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ส่วนประเทศที่อัตราการจ้างงานในธุรกิจพลังงานสะอาดเริ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ รวมทั้งอินโดนีเซียและโคลอมเบีย ที่ปลูกผลผลิตป้อนให้กับธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ขณะที่เม็กซิโกและรัสเซียเติบโตในธุรกิจพลังงานลมเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มประเทศในภูมิภาคซับ-ซาฮาร่าในทวีปแอฟริกา อาทิ ไนจีเรีย โตโกและแอฟริกาใต้มีการขยายตัวในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 

รายงานของ IRENA วิเคราะห์ว่า รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต้องออกนโยบายเพื่อใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ใช่เพื่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่พลังงานสะอาดยังทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ส่งผลดีกับเศรษฐกิจ เพียงแต่ในช่วงนี้อาจชะงักงันไปจากผลกระทบของสถานการณ์โรคโควิด-19 คาดการณ์ว่าเมื่อวิกฤตโรคระบาดผ่านพ้นไป ธุรกิจพลังงานสะอาดจะมีอนาคตสดใสขึ้น 

IRENA คาดการณ์ว่า ในทศวรรษหน้า ธุรกิจพลังงานสะอาดจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 24-25 ล้านตำแหน่ง และในอีก 3 ทศวรรษหน้าจะมีประชากร 43 ล้านรายที่ทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ต่อไปการใช้พลังงานสะอาดจะไม่ได้ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังถือเป็นงานที่ยึดเป็นอาชีพได้ด้วย