ในปี พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมพลังงานลมขยายตัวอย่างก้าวกระโดดมาก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่มีอย่างเหลือเฟือ ทำให้กังหันลมมากกว่า 22,000 ตัวถูกติดตั้งไปทั่วอเมริกา แต่ที่จริงแล้วมีการใช้พลังงานลมมากว่า 30 ปีแล้วในอเมริกา ทำให้มีใบพัดกังหันลมที่ปลดระวางแล้วจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมากำจัดด้วยการนำไปฝังกลบในที่ทิ้งขยะ 

Credit: GE

ล่าสุด GE Renewable Energy ผู้ผลิตกังหันลมรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาได้นำใบพัดไปบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนเข้าเตาเผาเพื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ โดยนำไปแทนวัตถุดิบอย่างดิน ทรายและถ่านหินได้เป็นอย่างดี วิธีนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 27% เมื่อเทียบกับวิธีผลิตปูนซีเมนต์แบบเดิม 

ใบพัดกังหันลมแต่ละอันมีความยาวเฉลี่ย 36.5 เมตร หรือยาวพอ ๆ กับปีกของเครื่องบินแอร์บัส เอ 380 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีน้ำหนักถึงประมาณ 7 ตัน เมื่อนำไปผลิตปูนซีเมนต์จะช่วยทดแทนการใช้ถ่านหินได้ 5 ตัน ซิลิกา 2.7 ตัน หินปูน 1.9 ตัน และหินแร่ต่าง ๆ อีกประมาณ 1 ตัน

ทั้งนี้ การนำใบพัดกังหันลมมารีไซเคิลเป็นปูนซีเมนต์ยังปรับใช้ได้กับชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ทำจากไฟเบอร์กลาส เช่น ปีกเครื่องบิน ตัวถังของเรือหรือกันชนรถ ได้อีกด้วย