หลายคนคุ้นเคยกับ ‘โกโก้’ หนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาใต้ เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับทำช็อกโกแลต ทำเครื่องดื่มชงได้ทั้งร้อนและเย็น  ขนม ไอศกรีมรสโปรด หรือทำเมนูของหวานอันเลื่องชื่อที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก 

ทว่า เจ้าผลสีเหลืองขนาดประมาณฝ่ามือ มี ‘เมล็ดโกโก้’ ข้างใน ถือว่าเป็นของขวัญแก่มวลมนุษย์ที่ เติมพลังงานให้ผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนานแล้ว ส่วนกากหรือเปลือกของโกโก้ ซึ่งเป็นของเหลือทิ้ง ยังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นขุมทรัพย์และเป็นต้นกำเนิดพลังงานที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

หลายปีก่อน นักวิจัยในประเทศกานาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในอังกฤษ ได้วิจัยและพัฒนากระบวนการ ที่จะนำ ‘เปลือก’ ที่หุ้มเมล็ดโกโก้ ซึ่งมักจะถูกทิ้งให้เป็นขยะการเกษตร หรือนำไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดิน โดยมาต่อยอดทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อีกทาง รวมถึงเคยนำมาผลิตไฟฟ้าในระดับชุมชนมาแล้วตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งทำให้ชาวกานาในชนบทได้มีก้อนเปลือกโกโก้อัดเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถนำมาทดแทนการใช้ไม้ฟืนในการหุงหาอาหารและการต้มน้ำในครัวเรือนได้ดีอีกด้วย

Credit: Flickr

เช่นเดียวกับประเทศไอวอรีโคสต์ หนึ่งในผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลก ก็ได้ทดลองเดินเครื่องใน โรงงานชีวมวลผลิตไฟฟ้าจากกากของโกโก้ ไม่น่าเชื่อว่านวัตกรรมอย่างกากโกโก้สร้างความแตกต่างได้ จากการนำไปเผาเพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับกังหันลม ในลักษณะที่คล้ายกับเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไป ทั้งนี้ โรงงานแห่งเดียวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 46 – 70 เมกะวัตต์ต่อปี และผลการศึกษาเมื่อเทียบการผลิตแบบดั้งเดิม จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.5 ล้านตัน 

ไอเวอรีโคสต์จึงตั้งความหวังไว้ว่าจะเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็น 42% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ 28% ภายในปี 2573 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการเพิ่มกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนแล้ว พวกเขายังตั้งความหวังไว้ว่า การเปลี่ยนกากโกโก้ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เป้าหมายคือช่วยให้พื้นที่ชนบทของเกษตรกรกว่า 6 แสนรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีไฟฟ้าใช้ และนอกจากโรงงานผลิตไฟฟ้ายังมีแผนสร้างโรงงานเปลี่ยนเปลือกโกโก้ ให้เป็นน้ำมันไบโอดีเซลด้วย พร้อมกันนี้รัฐบาลยังจัดตั้งให้มีสหกรณ์ชุมชนสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตโกโก้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเงินกู้หรือรับเงินปันผลพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย 

ดังนั้น ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกเอร็ดอร่อยกับช็อกโกแลตหลากชนิด ประเทศที่มีโกโก้และภาคการเกษตรเป็นตัวนำ  จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับพลังงานทางเลือก ซึ่งนอกจากการเพิ่ม Eco System ให้กับการผลิตแล้วยั ง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในประเทศ รวมถึงยังมีข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

Cover Illustration โดย ANMOM

ที่มา : bbc