ผืนแผ่นดินตรงนั้นเคยปกคลุมด้วยพืชเชิงเดี่ยวอย่างมันสำปะหลังที่แผ่ผืนอยู่บนที่ราบแห่งหนึ่งนอกเขตเมืองราชบุรีมาเนิ่นนาน ที่ดินราว 15 ไร่ถูกแผ้วถางให้กลายเป็นฟาร์มอินทรีย์ในชื่อ “ฟาร์มฝันแม่” ขอบไร่ถูกเปิดผืนดินและขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในระบบเพาะปลูก แปลงผัก สวนผลไม้ ตลอดจนสวนป่า ถูกวางผังและดำเนินการไปในทิศทางที่มั่นคง ไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ 

“มันเหนื่อยนะคะ แต่ปลายทางเรามองยังไงก็คุ้มค่ะ” คุณปลา-ภีรดา ศรีสาหร่าย บอกเล่าชีวิตหลังออกจากการเป็นนักจิตวิทยาของเธอ ขณะคุณเล่-ภิญญา ศรีสาหร่าย อดีตวิศวกรผู้เป็นคนรักก็เช่นกัน รอยยิ้มบนสีหน้าแน่วแน่ที่กรำแดดลมนั้นคล้ายบอกเราว่า พวกเขามีความสุขเพียงใด

ทั้งคู่หันหลังให้ชีวิตเมืองแล้วลงมือทำฟาร์มฝันแม่ให้เป็นไปตามหวังของคุณแม่ของคุณเล่ที่อยากมีฟาร์มผักปลอดสารพิษที่ดูแลทั้งผืนแผ่นดินและคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับพืชพรรณนานาชนิด ท่ามกลางแลนด์สเคปงดงามของบ้านไร่ นอกเขตอำเภอเมืองราชบุรี มีแนวเขาหินปูนหลายรูปทรงวางตัวเป็นปราการทางธรรมชาติและเป็นความงดงามทางสายตาให้คนอยู่ที่นั่นได้เฝ้ามองอย่างไม่รู้เบื่อ

ฟาร์มผักตรงรอยต่ออำเภอเมืองราชบุรีกับอำเภอจอมบึงและอำเภอสวนผึ้งเต็มไปด้วยมะเขือเทศ ผักสลัดจำพวกคอส เบบีแครอต กระจายกันอยู่ในโรงเรือนคุมอุณหภูมิ นำเทคโนโลยีทั้งการตั้งระบบจ่ายน้ำเข้าแปลงผักผ่านการสั่งการทางแอปพลิเคชัน มีตัวกำหนดเวลาฉีดปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมจากน้ำหมักขี้หมูและรกหมู การควบคุมอุณหภูมิ ทำให้ฟาร์มฝันแม่เป็นสมาร์ตฟาร์มได้อย่างที่เขาคิดฝัน

ฟาร์มฝันแม่ไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่บนหนทางออร์แกนิก แต่ทั้งคู่เข้าร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี มีการแบ่งปันความรู้ทั้งเรื่องการเกษตรและการทำตลาด เชื่อมโยงกลับไปหาเครือข่ายสามพรานโมเดล และยังเป็นสมาชิกของสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ที่ร่วมยืนยันว่าผลิตผลของพวกเขานั้นเชื่อมั่นได้ มีการตั้งราคาที่ซื้อตรงและเป็นธรรม หลากหลายและต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ฟาร์มแห่งความรักในแผ่นดินแห่งนี้ยังเปิดเวิร์กช็อปสำหรับนักท่องเที่ยว เลือกใช้มันสำปะหลังในการสื่อสารกับผู้บริโภคและคนที่สนใจ  มีการวางผัง แบ่งหมวดหมู่ หยอดกิมมิกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เลือกผักที่มีสีและฟอร์มสวย ๆ สำหรับคนรักการถ่ายรูป ขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้ไว้ตามฐานต่าง ๆ ที่ทับซ้อนลงในพื้นที่ทำกินสีเขียว ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างได้ลองเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก เรียนรู้โลกของการทำเกษตรแบบไร้สารเคมีไปกับคุณปลาและคุณเล่ สนุกสนานท่ามกลางแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่แทรกความน่าสนใจไว้ในฐานต่าง ๆ อย่างละเมียดละไม

หนึ่งในพันธกิจของเหล่าเกษตรกรที่เข้าร่วมใน TOCA นั้นไม่เพียงสร้างเครือข่ายของการดูแลกันและกัน ตั้งแต่ผู้ปลูก ผู้ประกอบการ ผู้ขาย ไปจนถึงผู้บริโภค แต่หมายรวมไปถึงความยั่งยืนของพวกเขาทั้งหมด เช่นนั้นเอง การสื่อสารถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ ต้นทางของระบบอาหารนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ การปลูกป่าไว้ให้ผืนดินยังคงความสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชพรรณตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ แต่อาจหมายถึงการเป็นแหล่งต้นน้ำ เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนที่เลือกใช้ชีวิตอยู่ รวมถึงคนอีกหลากหลายที่พวกเขาสัมผัสสัมพันธ์กันผ่านอาหารการกิน

ผืนแผ่นดิน 15 ไร่นอกเขตเมืองราชบุรียังคงอบอุ่น มันสำปะหลังไม่ได้มีที่มาจากแค่เพียงพืชผักและไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมเหนือเนื้อดินเท่านั้น แต่หมายถึงความฝันของคนที่นั่น ที่ทำให้ที่ดินสักผืนยิ่งมีค่าและคู่ควรกับการฝากฝังชีวิตไว้

ฟาร์มฝันแม่

เปิดให้เข้าเที่ยวชิม ชม ไร่ผักและสวนผลไม้ออร์แกนิก คอร์สเรียนเพาะเมล็ดพันธุ์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์
06-2498-4293
เฟซบุ๊ก : ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์

เรื่องโดย แรมชเล
ภาพถ่ายโดย
อดุล ตัณฑโกศัย