พลังจากต้นไม้ ลดมลพิษทางเสียง

รู้หรือไม่ว่า การปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านหรือที่ทำงาน แต่ต้นไม้ยังสามารถช่วยดูดซับเสียงดังได้อีกด้วย