Grid Brief

  • ทั้งดิจิทัลและเทคโนโลยีดิสรัปชัน รวมถึงวิกฤตโควิด-19 ไม่เพียงแต่เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวครั้งใหญ่เท่านั้น ทว่า บุคลากรยุคนี้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลาด้วย
  • การสร้างคนเก่งด้วย ‘ทักษะ T-shaped’ เป็นแนวทางสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อวางแผนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้สอดรับกับความต้องการขององค์กร ความเปลี่ยนแปลง และวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • รวม 5 เทคนิคพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่ทุกองค์กรมองหา

นอกจากบทเรียนที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital and Technology Disruption) วิกฤตโควิด-19 ก็ยังทำให้รู้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอน ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เกราะป้องกันที่จะทำให้คนทำงานอยู่รอดในยุคนี้ก็คือ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา เพราะ แค่องค์ความรู้ที่ใช้ประกอบอาชีพการงานนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป

คนที่นั่งประชุมกำลังปรบมือ

การสร้างคนเก่งด้วย ‘ทักษะ T-shaped’

ยิ่งในปัจจุบัน ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เร็วเพื่อตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆ ให้ได้ บุคลากรจึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถฝ่าทุกสถานการณ์ โดยแนวทางหนึ่งที่ควรนำมาปรับใช้ คือการสร้างบุคลากรที่เก่งรอบด้าน หรือ T-shaped Employees นั่นเอง

คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน SEAC ได้อธิบายคำจำกัดความของ T-shaped Employees ไว้ว่า 

“T-shaped Employees คือ พนักงานที่ไม่ได้มีแค่ทักษะความชำนาญแค่ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น ทว่า ยังรู้กว้างขวางในอีกหลากหลายด้าน เพื่อนำองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรับใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะในการต่อยอดการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ บุคลากรที่มีการพัฒนาทักษะ T-shaped อย่างต่อเนื่อง จะเป็นผู้ที่เรียนรู้และทำสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้องค์กรได้ ฉะนั้น หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่มาก องค์กรนั้นก็ย่อมมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤตหรือความเปลี่ยนแปลงใดก็ตาม”

สำหรับความหมาย ตัว T เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแนวทางการพัฒนาทักษะคนทำงานในยุคนี้ ส่วนบนของตัว T เป็นฐานของทักษะการเรียนรู้ที่กว้างขวาง หลากหลายไม่จำเจ ขณะที่หางตัว T ดิ่งลง เปรียบเสมือนทักษะการเรียนรู้เชิงลึกนั่นเอง

ผู้หญิงกำลังจดบางอย่างในกระดาษ และมีคอมพิวเตอร์วางอยู่ด้านหน้าและด้านข้าง

5 เทคนิคพัฒนาตนเอง เพื่อเป็น T-shaped Employee ที่ทุกองค์กรมองหา

  • Hard Skills และ Soft Skills ส่วนผสมที่ต้องมีใน T-shaped Employees

โลกการทำงานในปัจจุบัน ต้องการคนที่มีความลงตัวระหว่าง Soft Skills (ทักษะทางสังคม) และ Hard Skills (ทักษะความรู้ที่ใช้ในการทำงาน) เพราะ Hard Skill จำเป็นสำหรับการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ทว่า Soft Skill จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นให้เป็นความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

  • เริ่มจากพัฒนาทักษะที่สนใจเป็นพิเศษ

การฟังคำแนะนำจากผู้อื่นว่าคุณควรพัฒนาทักษะด้านไหนก่อน หรือแม้แต่การตามเทรนด์ทักษะยอดนิยมแห่งยุค เป็นสิ่งที่ดีก็จริง แต่อย่าลืมว่า คุณเองย่อมรู้ดีที่สุดว่าอยากพัฒนาทักษะด้านใดเพิ่มเติม ดังนั้น ลองค้นหาว่าทักษะไหนที่สนใจ และตอบโจทย์การทำงานในสายอาชีพของตัวเองได้ จากนั้นหาช่องทางเรียนรู้เพื่อต่อยอดทักษะนั้น วิธีนี้จะทำให้มีทิศทางการพัฒนาทักษะตนเองโดยไม่ถอดใจง่าย ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ตนสนใจและมีความชอบนั่นเอง 

ผู้ชายใส่สูทผูกไทกำลังออกท่าทางโดยมีการตั้งกล้องอยู่ตรงหน้าเขา
  • ลองเรียนรู้ทักษะให้หลากหลาย 

ถ้าความสนใจของคุณไม่ชัดเจนว่าจะเป็นด้านใด หรือยังหาทักษะที่ชอบไม่เจอ ขอแนะนำให้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานก่อน และควรให้เวลาในการเรียนรู้ การฝึกฝนให้มาก เพื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าทักษะใดที่ตนเองชอบและเป็นประโยชน์กับการทำงานมากที่สุด

  • ออกนอกกรอบเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ 

อย่าให้กรอบชีวิตเดิมๆ มาจำกัดศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพราะการออกนอกกรอบอาจสร้างเสริมทักษะใหม่ๆ หรือทำให้คุณเจอเส้นทางที่ตามหามานานก็ได้ 

  • อย่าหยุดที่จะเรียนรู้

วิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสที่ทำให้หลายคนได้ทบทวนว่าควรพัฒนาศักยภาพตนเองและสร้างเสริมทักษะใหม่ๆ ด้านใดเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งต้องเร็ว เรียนเดี๋ยวนี้ ใช้พรุ่งนี้  (Just in Time Learning) รวมทั้งทักษะนั้นต้องสอดคล้องกับอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคต (Purpose-driven) และสุดท้ายต้องเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่รู้ลึกอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้ให้กว้างรอบด้านด้วย 

Cover Illustration โดย ANMOM

ที่มา : บทความเรื่อง “5 เทคนิคพัฒนาทักษะ T-shaped คนเก่งรอบด้านที่ทุกองค์กรต้องการ” จากเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน SEAC