แม้หนึ่งวันจะมี 24 ชั่วโมงที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ในทุกวินาทีโลกกลับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เพราะวิทยาการทางความคิดของมนุษย์นั้นไร้ขอบเขต ไม่สามารถมองหาจุดสิ้นสุดของมันได้ จึงเกิดพลวัตที่นำพาโลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และจังหวะชีวิตของมนุษย์ในเวลานี้ ผู้อยู่รอดคือผู้รู้เท่าทันและก้าวตามทัน

เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นมาเพื่อนำพาทุกคนก้าวไปเรียนรู้เรื่องราวอันหลากหลายในโลกที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยเกิดขึ้นมากมาย  อัพเดทสถานการณ์ด้านพลังงานที่วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่า พลังงานคือพื้นฐานของการขับเคลื่อนชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้ค่าจะช่วยสร้างความยั่งยืนในวันนี้และอนาคต รวมถึงนานาสาระเพื่อความเพลิดเพลิน

เพราะเราเชื่อว่าความรู้คือฟันเฟืองสำคัญต่อการสร้างคุณค่าให้กับทุกชีวิต และปณิธานของการมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่นคือหัวใจของการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ

ขอต้อนรับทุกคนสู่โลกที่เต็มไปด้วยสีสันของ GRID by สายใจไฟฟ้า…