Apis Cor บริษัทเทคโนโลยีก่อสร้างในเมืองฟลอริดา สหรัฐ เป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์บ้านสามมิติที่กินเนสบุ๊คบันทึกไว้ว่า มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่ใช้เจ้าหน้าที่แค่ 2 คนเท่านั้นในการติดตั้งเครื่องและดำเนินการก่อสร้างบ้านหรืออาคารได้ทั้งหลัง  

Credit: Apis Cor

จากข้อมูลของโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN Habitat) เผยว่า ผู้คนทั่วโลกต้องใช้เงินถึง 5 เท่าของรายได้ทั้งปี เพื่อจะได้เป็นเจ้าของบ้านสักหลัง เนื่องจากที่พักอาศัยมีราคาสูง ส่งผลให้มีผู้คน 1.6 พันล้านคน หรือ 20% ของจำนวนประชากรโลกต้องอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยอันทรุดโทรม และอีก 1 พันล้านคนต้องอยู่ในสลัม หรือในเพิงที่ไม่อาจเรียกว่าบ้านได้ด้วยซ้ำ 

Credit: Apis Cor

เครื่องพิมพ์บ้านสามมิติของ Apis Cor ช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านได้ถึง 30% และแข็งแรงกว่าการใช้วิธีก่อสร้างตามปกติ 33%  อีกทั้งใช้เวลาในการก่อสร้างเสร็จเร็วกว่าถึง 9 เท่า โดยผนังภายนอกและภายในของบ้านขนาดพื้นที่ 2,000 ตารางฟุต สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติเสร็จในเวลาแค่ 40-60 ชั่วโมงเท่านั้น และยังเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น เช่น ยิปซัมสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นมาใหม่  แม้ยังมีส่วนประกอบของซีเมนต์อยู่แต่ก็ในปริมาณที่น้อยลงมาก ที่สำคัญยังให้ความแข็งแรงเท่ากับคอนกรีตทั่วไปอีกด้วย 

Credit: Apis Cor

เป้าหมายของ Apis Cor คือการใช้วัสดุก่อสร้างที่ปราศจากซีเมนต์ 100% โดยวัสดุก่อสร้างทางเลือกอื่น ๆ เช่น จีโอโพลีเมอร์ (Geopolymer) ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 90% และยังใช้วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งยังใช้ขยะรีไซเคิลมาเป็นวัสดุก่อสร้างได้

Cover Illustration โดย ANMOM