Grid Brief

  • Charm Industrial คือ 1 ใน 250 บริษัทกรีนเทคที่ดีที่สุดในอเมริกาประจำปี 2024 เพราะใช้เทคโนโลยีกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยตรงที่สุดและเร็วที่สุดในโลก
  • หลักการง่าย ๆ ของ Charm คือ เปลี่ยนขยะเกษตรให้กลายเป็นของเหลวคล้าย ๆ น้ำมันดิบ จากนั้นจึงฉีดลงไปกักเก็บไว้ใต้ดิน
  • นับจากปี 2021 Charm ฉีดน้ำมันไบโอออยล์เพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ดินไปแล้ว 6,200 เมตริกตัน

Charm Industrial คือ 1 ใน 250 บริษัทกรีนเทคที่ดีที่สุดในอเมริกาประจำปี 2024 ทั้งยังระดมทุนได้หลายพันล้านบาทภายในเวลาไม่กี่ปี เพราะ Charm มีเสน่ห์ที่สตาร์ตอัปเจ้าอื่นไม่มี 

Charm Industrial มีเทคโนโลยีกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยตรงที่สุดและเร็วที่สุดในโลก

การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นธุรกิจมาแรงในแวดวงเศรษฐกิจสีเขียว และ Charm Industrial สตาร์ตอัปจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อาสากำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ‘พืช’ ที่เร็วกว่าการปลูกต้นไม้ โดยหลักการง่าย ๆ ของสตาร์ตอัปเจ้านี้ก็คือ การเปลี่ยนขยะการเกษตรให้กลายเป็นของเหลวคล้าย ๆ น้ำมันดิบ จากนั้นจึงฉีดลงไปกักเก็บไว้ใต้ดิน 

Credit: Charm Industrial

ขยะเกษตร 100 ตันสร้างงาน สร้างอาชีพ

เมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวโพดสีเหลืองทองเสร็จสิ้นลง ชาวไร่ในอเมริกาจะถูกทิ้งไว้กับเศษซากข้าวโพดราว ๆ 100 ตัน ไม่ว่าจะเป็นใบ ใย ก้าน ฝักที่บางส่วนก็กองทิ้งไว้ในไร่ให้กลายเป็นปุ๋ย บางส่วนนำไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนรถราไปจนถึงเครื่องบิน 

แต่ Charm Industrial มองว่า ของเหลือจากข้าวโพดสร้างประโยชน์ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง 

ในปี 2018 วิศวกร 4 คนรวมตัวกันก่อตั้งสตาร์ตอัปที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะเกษตรให้เป็นถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบคล้ายถ่านที่สามารถฝังไว้ใต้เรือกสวนไร่นาเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้น และช่วยลดน้ำไหลบ่าหน้าผิวดิน ซึ่งเป็นกลวิธีที่ชนเผ่าต่าง ๆ ใช้กันมานานหลายศตวรรษแล้ว นอกจากนี้ ถ่านไบโอชาร์ยังช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ดินได้อีกด้วย แต่จะเก็บได้ยาวนานแค่ไหน ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ 

Credit: Charm Industrial

วิศวกรของ Charm จึงสร้างเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนขยะเกษตรให้กลายเป็นถ่านชีวภาพที่เรียกว่า Pyrolyzer (ไพโรไลเซอร์) อันมีรากฐานมาจาก ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งก็คือกระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนที่ไม่สมบูรณ์ในภาวะที่ปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยที่สุด จนได้เป็นพลังงานชีวมวลที่ผ่านการสลายตัวใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ของแข็ง (ถ่านไบโอชาร์) ของเหลวหนืด (น้ำมันไบโอออยล์) และก๊าซสังเคราะห์ (ไบโอก๊าซ) 

เมื่อปรับเปลี่ยนความเร็วของการสลายตัวและอุณหภูมิโดยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า (Slow Pyrolysis) มีอัตราการให้ความร้อนน้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส/นาที และอุณหภูมิที่ใช้น้อยกว่า 500 องศาเซลเซียส จะได้ถ่านไบโอชาร์ 

หากใช้กระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว (Fast หรือ Flash Pyrolysis) มีอัตราการให้ความร้อนอยู่ในช่วง 10-10,000 องศาเซลเซียส/นาที และอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 400-1,000 องศาเซลเซียส จะได้ก๊าซและของเหลว 

นั่นหมายความว่า หลังจากเติมน้ำมันดีเซลเพื่อเดินเครื่องครั้งแรกแล้ว เครื่องไพโรไลเซอร์จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองได้ 

Credit: Charm Industrial

Charm สตาร์ตอัปพันล้าน

เครื่องไพโรไลเซอร์ทำให้ Charm กลายเป็นหนึ่งในสตาร์ตอัปเนื้อหอมที่สุดในอเมริกา หลังจากได้เซ็นสัญญามูลค่า 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว ๆ 1,900 ล้านบาทกับ Frontier บริษัทร่วมลงทุนของยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Alphabet (บริษัทแม่ของ Google) และ Meta (บริษัทแม่ของ Facebook) ที่ตั้งเป้าว่าจะจ่ายเงินเกือบ 1 พันล้านเหรียญเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเมื่อปี 2023 Charm ยังระดมทุนในครั้งเดียวได้ถึง 100 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 3,600 ล้านบาท 

Charm ฉีดน้ำมันไบโอออยล์เพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ดินครั้งแรกในปี 2021จนถึงปัจจุบันสามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้ว 6,200 เมตริกตัน ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศต่าง ๆ ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในแต่ละปี 

อย่างไรก็ดี วิธีการที่ Charm ใช้ได้กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยตรงมากกว่าเทคโนโลยีอื่นใดในโลกที่เคยทำได้ และยังเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดด้วยตามคำกล่าวของ Daniel Sanchez อาจารย์ด้านวิศวกรรมการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประจำห้องปฏิบัติการ Carbon Removal Lab ที่ University of California, Berkeley