Grid Brief

  • รู้จักกับเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ที่ผลิตจากก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุภาวะโลกร้อน อีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลก

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นวิกฤตสำคัญที่ประชากรโลกกำลังเผชิญอยู่ ทั้งภาวะโลกร้อน ขยะ และมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นให้มีการนำไปพูดคุยเจรจาในหลายเวทีระดับโลก เพื่อร่วมมือกันหาทางแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น และหนึ่งในวิธีการรับมือนั้นคือการนำเทคโนโลยีมาคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว 

เราจึงพามารู้จักกับเจ้าเม็ดพลาสติกสีเขียวที่ผลิตขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับต้น ๆ ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่

ทำไมต้อง (ใช้) พลาสติก

พลาสติกเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญในชีวิตเรามาก เพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งาน ได้แก่ น้ำหนักเบา ไม่นำความร้อน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่เกิดสนิม และราคาไม่แพง นอกจากนี้ พลาสติกยังเป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เรียกได้ว่า มีประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ได้มาก หันไปทางไหนก็เจอผลิตภัณฑ์ที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบ พลาสติกจึงถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานกว่าร้อยปีแล้ว 

ทว่า เหรียญย่อมมีสองด้าน เมื่อมีคุณก็ย่อมมีโทษ พลาสติกได้กลายเป็นขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนแทบจะล้นโลก เนื่องจากมีการใช้งานพลาสติกได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น ในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่พลาสติกเป็นส่วนประกอบในการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม แต่กลับมีการใช้งานในระยะสั้น เปลี่ยนตามเทรนด์หรือฤดูกาล หรือแม้แต่การใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันที่เห็นได้ชัดอย่างถุงพลาสติกที่มักใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งการทำลายหรือกำจัดพลาสติกนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และถ้าจะให้พลาสติกย่อยสลายเองต้องใช้เวลานานหลายร้อยปี 

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

เมื่อพลาสติกยังสำคัญ เพราะจำเป็นและมีประโยชน์ในการใช้งาน จึงมีการพยายามคิดค้นวิธีการผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการย่อยสลายของพลาสติก โดย Mark Herrema และ Kenton Kimme สองผู้ก่อตั้ง Newlight Technologies ได้คิดค้นนวัตกรรมผลิตเม็ดพลาสติกจากก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกอันดับสองรองจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดโลกร้อน นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกก๊าซเรือนกระจก และให้ชื่อว่า AirCarbon ซึ่งไม่เพียงย่อยสลายได้ ยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวการสำคัญในการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ถึงกับที่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change – IPCC) ภายใต้การทำงานขององค์การสหประชาชาติ ได้มีรายงานเตือนชาวโลกว่า หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงไม่เร่งช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมล่ะก็ ในวันที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียส จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้สัตว์ป่าจะสูญพันธุ์จำนวนมาก

กว่าจะเป็น AirCarbon

การผลิตเม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นั้น เริ่มจากการดักจับก๊าซมีเทนจากฟาร์มโคนม โรงบำบัดน้ำเสีย หลุมฝังกลบ หลังจากนั้นใช้เครื่องปฏิกรณ์ในการหลอมก๊าซและอากาศ เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นพอลิเมอร์เหลว (Liquid Polymer) แล้วนำไปผลิตเม็ดพลาสติก AirCarbon เพื่อเป็นเม็ดพลาสติกทางเลือกต่อไป ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นใช้ต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าการผลิตพลาสติกแบบเดิม 

ทั้งนี้ กระบวนการผลิต AirCarbon ที่ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่นำก๊าซมีเทนมาใช้นั้น ทำให้คาร์บอนในกระบวนการผลิต AirCarbon ถูกกำจัดออกจากชั้นบรรยากาศได้มากกว่าที่จะถูกปล่อยออกมา ซึ่งได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์จากองค์กรอิสระอย่าง SCS Global Services และ Carbon Trust ว่าเป็น Carbon Negative หรือคาร์บอนติดลบ

มีการนำพลาสติก AirCarbon ไปเป็นส่วนประกอบของแล็ปท็อปในบางรุ่น นำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร เช่น ช้อน ส้อม มีด รวมถึงหลอดดูดน้ำที่มีวางจำหน่ายตามร้านต่างๆในสหรัฐ เพื่อทดแทนพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิส รวมถึงมีหลายอุตสาหกรรมนำ AirCarbon ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกได้มากขึ้น