Grid Brief

  • หนึ่งในวิธีการฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยหลัก Name it to tame it ซึ่งเป็นทักษะตามหลักจิตวิทยา ด้วยการระบุชื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความรู้สึกอะไร จะช่วยให้เราได้สติมากขึ้น

แม้การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากหุ่นยนต์ แต่การควบคุมอารมณ์ก็เป็นทักษะที่เราควรฝึกฝนและถือปฏิบัติอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าจะด้วยความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน การเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคจากเรื่องต่าง ๆ หรือแม้แต่ความป่วยไข้ไม่สบาย ก็ไม่ควรเป็นเหตุผลให้เราสามารถระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อื่นได้ 

เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ ยิ่งในออฟฟิศยิ่งต้องฝึกรับมือกับอารมณ์ตัวเองให้ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือลูกน้อง ก็ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น การหงุดหงิด โกรธ โมโห แล้วแสดงอาการเหวี่ยงวีนหรือใส่อารมณ์อย่างขาดสติ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อตัวคุณแน่ ๆ 

เรามีวิธีการจัดการกับอารมณ์แบบง่ายๆ ที่ได้ผลดี เพียงแต่ต้องหมั่นฝึกฝน

Name it to tame it!

ทักษะนี้พัฒนาขึ้นโดยนักประสาทวิทยาและจิตแพทย์ ดร.แดเนียล ซีเกล (Dr.Daniel Siequl) เป็นทักษะที่มีประโยชน์และฝึกฝนได้ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่กับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ นั่นคือ การมีความคิดและอารมณ์ความรู้สึกหลายอย่าง 

ในเวลาที่เราเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างขึ้น แล้วปล่อยให้ความคิดนำไปเรื่อย ๆ ความรู้สึกของอารมณ์นั้นจะแผ่ขยายออกไป ซึ่งอาจทำให้เรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้

ดังนั้นการรู้ว่ากำลังตกอยู่ในห้วงอารมณ์ไหน แล้วระบุลงไปว่ามันคือความรู้สึกอะไร โกรธ เหงา เศร้า เบื่อ ผิดหวัง เสียใจ ฯลฯ จะช่วยเรียกสติเราได้มากขึ้น ไม่ให้จมไปกับอารมณ์นั้น และเมื่อมีสติ เราจะควบคุมความคิดและพฤติกรรมตัวเองได้ดีขึ้น ตามหลักจิตวิทยาแล้ว การระบุอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น จะช่วยให้เราสงบลงได้ ถ้าฝึกฝนบ่อย ๆ 


ขั้นตอนการฝึก

  1. หยุดและหายใจ เมื่อมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน เมื่อสังเกตได้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้น โดยเฉพาะอารมณ์ที่ยาก ๆ เช่น ความเจ็บปวด ขอให้หยุด และหายใจ 1 ครั้ง
  2. ร่างกายรู้สึกอย่างไร การนำความตระหนักรู้กลับมาสัก 1 ช่วงลมหายใจ แล้วสังเกตว่าร่างกายรู้สึกอย่างไร เพียงแค่นำความตระหนักรู้ไปอยู่ตรงนั้นสัก 1 ลมหายใจ
  3. เรียกชื่อความรู้สึกอย่างเป็นมิตร ไม่ว่าจะเครียด ผิดหวัง กลัว โกรธ หรือเดียวดาย ไม่ว่าจะความรู้สึกอะไรก็ตาม ขอให้มันเป็นอย่างที่เป็น หยุด หายใจ และนำความรู้เนื้อรู้ตัวกลับมา แล้วเรียกชื่อความรู้สึกที่กำลังเผชิญอย่างเป็นมิตร

รูปโดย rawpixel